Vreugde om het feit dat het bestuur na corona weer gewoon bijeen kan komen en bezorgdheid over de oorlog in Oekraïne gingen samen bij de gebedsopening van de bestuursvergadering op 16 maart. De eerste live-bijeenkomst in tijden werd ook meteen aangegrepen om een nieuwe vergaderorde in te voeren. Daarbij wordt meer tijd vrijgemaakt voor overleg over ‘strategische’ onderwerpen terwijl het verslag over operationele zaken minder uitgebreid aan de orde komt. Méér energie voor de echte inhoud en minder tijd die nodig is voor vergaderen is overigens een doelstelling die verder gaat dan het parochiebestuur.

Onlangs is Annelies Noordman-Pontman als secretariaatsmedewerksterbegonnen. Ze ondersteunt zowel het bestuur als het pastorale team. We zijn erg blij met haar komst en verwelkomen haar van harte. Daar staat tegenover dat diaken Frank Sieraal nog steeds kampt met zijn gezondheid en daardoor is hij minimaal actief tijdens diensten. Hopelijk herstelt hij snel en goed.

Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke aspecten binnen onze parochie, voor zowel vrijwilligers en medewerkers als parochianen. We werken met een Veiligheidsplan dat enkele jaren geleden is opgesteld. Dit plan wordt de komende tijd aangepast waar dat nodig is.

Het bestuur versterkt zich met Caspar Duijvesteijn. Hij is bouwkundige en is al lid van de Advies Commissie Gebouwen. Logisch dat hij de portefeuille Gebouwen gaat beheren. We zijn blij met deze professionele en enthousiaste nieuwe collega. Binnenkort leest u een kennismakingsinterview met hem op deze site.

Financiën zijn altijd een belangrijk punt op de vergaderingen, want de parochie schommelt zoals bekend, al jaren tussen ‘rood’ en ‘zwart’. Het bisdom heeft goedkeuring verleend voor onze begroting voor dit jaar. Dankbaar zijn we voor een bijdrage uit een erfenis die we ontvangen van een overleden parochiaan. Het is fijn om als parochie te worden bedacht, hoewel het natuurlijk altijd triest is om afscheid te moeten nemen van een parochiaan.

We experimenteren sinds enige tijd met QR-codes voor de collecte. De resultaten hiervan zijn niet erg goed, dus de budgethouders van de geloofsgemeenschappen zijn in overleg om alternatieven te bedenken om de collecte-opbrengst -nu we weer volop diensten mogen houden- te verbeteren. De Kerkbalans loopt op dit moment iets achter op de opbrengsten van vorig jaar op dit moment. We hopen op een eindspurt en blijven daarvoor communiceren via de website, Mirakel en tijdens de diensten. Penningmeester Dick Stalenhoef hoopt met al deze acties 2022 financieel positief af te
ronden.

Het bestuur vergadert weer op 13 april.