Op 2 oktober vierde onze parochie de jaarlijkse parochiedag in de Sint Martinuskerk met een Eucharistieviering, waarin het hele pastorale team (met uitzondering van pelgrim Joachim Skiba) voorging. Na afloop van de dienst hield Angelique Liebens, vice-voorzitter van het parochiebestuur twee toespraken. Zij begon als volgt:

“Voordat ik begin met het welkom heten van Wim en het toespreken van Edith, eerst nog twee andere dingen, die ik graag wil delen:

Allereerst: pastoor Skiba: het gaat goed met hem. Hij heeft inmiddels ruim 400 km gelopen in België en Frankrijk. Hij maakt wel lange dagen, maar zijn voeten houden het goed uit. Gisteren is hij aangekomen bij St. Jean-Pied-de-Port, de plaats die traditioneel gezien wordt als het begin van de Camino en die gaat over de Pyreneeën naar Spanje. Vandaag start hij met een mis en gaat daarna beginnen aan zijn verdere tocht. Hij heeft na een warme start, veel regen gehad. Gelukkig heeft hij een goede poncho en hij is vol goede moed. Ook het organiseren van slaapplaatsen voor de nacht gaat hem goed af. Wordt vervolgd!

Ten tweede, voordat de festiviteiten beginnen, wil ik graag iedereen bedanken die betrokken is bij de organisatie van deze parochiedag. En niet in het minst het parochiebrede pastoraatsgroep, de locatieraad Martinus en uiteraard het pastoraal team. Een applaus voor al nu inzet.
Nu ga ik beginnen en ik wil graag Wim Kremer eerst naar voren vragen”.

De toespraak tot Wim Kremer leest u hier en de afscheidsspeech voor Edith Vos valt hier te lezen.

Ook Wies Sarot namens het pastoresteam en Arie van de Wiel namens de pastoraatsgroepen richtten nog woorden van dank tot Edith. Tot slot sprak Edith een woord ten afscheid.

Vervolgens was er gelegenheid voor een persoonlijk afscheid en ontmoeting in de pastorie.