Vandaag werd in het eucharistisch centrum en ook in de andere geloofsgemeenschappen van onze parochie Palmpasen gevierd. Vele kinderen hadden een palmpasenstok gemaakt. In een processie lieten zij deze zien en daarbij werden ook de palmtakjes uitgereikt aan de vele aanwezigen. Hoe dat eruit zag is te zien in de onderstaande foto’s.

Bekijk hier de start van de Palmpasen optocht.