Het bestuur is zeer verheugd u te kunnen melden dat Juliëtte van den Heuvel, thans penningmeester bij de PCI, zich bereid heeft verklaard onze penningmeester Dick Stalenhoef op te volgen.

Zij wordt lid van het parochiebestuur per 1 januari 2024, of zoveel eerder wanneer de PCI een nieuwe penningmeester heeft gevonden. Juliëtte heeft op 1 januari 2024 haar beide termijnen bij de PCI erop zitten.

De komende maanden zal Juliëtte op de achtergrond alvast meedraaien op de belangrijkste zaken van het financiële proces van onze parochie, waaronder kerkbalans, begrotingsproces en de jaarrekening; hiervoor is toestemming vanuit het bisdom verkregen. Zij zal ook meegaan naar het budgethoudersoverleg om kennis te maken met de budgethouders van onze parochie. Juliëtte is nu nog geen lid van het bestuur en doet dus nu nog niet mee met het besluitvormingsproces.

Uiteraard is de PCI nu hard op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Gegadigden kunnen informatie opvragen bij de PCI bij:
Juliëtte (tel: 06-10884991; email: penningmeester@caritasamersfoort.nl) of bij de voorzitter Tom Paffen (voorzitter@caritasamersfoort.nl).

Angélique Liebens
Vicevoorzitter parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort