Recent hebben zowel Ad Bresser als Micheline Paffen aangegeven niet naar een volgende bestuurstermijn over te gaan. Ad per 1 september in verband met zijn drukke werkzaamheden en Micheline per direct in verband met haar recent ingegane wethouderschap. Daarnaast is recent Richard van Berkel met één extra jaar verlengd (3e termijn). Enkele taken van Ad (Jeugd/Jongeren en Koren) en Micheline (Diaconie) horen thuis bij het pastoraal team en zullen niet meer primair vanuit het bestuur worden ingevuld. Wel blijft het bestuur adviserend en sturend daar waar dat specifiek wel hun taak betreft.

Wij zijn daarom per direct op zoek naar een Algemeen Bestuurslid die het parochiebestuur zou willen aanvullen. Enige affiniteit met het onderwerp Koren zou wenselijk zijn. Daarnaast zijn wij op zoek naar een bestuurslid Communicatie die komend jaar wil instromen. Reacties zijn zeer welkom. Voor meer informatie kun je bellen met de vicevoorzitter: Angélique Liebens. Tel.: 06-22568799