Onze aartsbisschop schrijft het volgende ter inleiding:
Op 27 oktober jl. heb ik mede namens de bisdomstaf een beleidsplan doen uitgaan betreffende Eucharistievieringen, woord- en communievieringen en gebedsvieringen in het Aartsbisdom Utrecht. Nadien heb ik brieven en e-mails uit enkele parochies ontvangen waarin zowel waardering alsook bezorgdheid, teleurstelling of onbegrip te lezen is.
De vraag blijkt te leven of er, wanneer er over vijf jaar in het Aartsbisdom Utrecht op zondagen geen woord- en communievieringen meer zullen zijn, op zondagen nog gebedsvieringen mogelijk zijn. Over gebedsvieringen zegt de beleidsnota nauwelijks iets. Daarom hoop ik met deze aanvulling op het beleidsplan een en ander te verduidelijken.
De totale brief met de verduidelijking leest u hier