Het Lokaal Team SFX heeft met onbegrip en verbijstering kennis genomen van het eenzijdige besluit van het Bisdom dat de katholieke kerk niet langer zal bijdragen aan de oecumenische vieringen bij het Brandpunt.

Wij voelen ons hier zelf in geraakt en spreken onze solidariteit uit naar de geloofsgemeenschap van het Brandpunt. We bereiden naar aanleiding hiervan twee brieven voor, een als steun aan het Brandpunt en een ander richting het parochiebestuur.

Inmiddels heeft het Transitieteam in aanwezigheid van pastoor Skiba besloten om hierin met alle geloofsgemeenschappen gezamenlijk op te trekken en ernaar te streven om samen met het parochiebestuur een reactie naar het Bisdom te sturen. De brieven aan het Brandpunt en naar het parochiebestuur zullen worden getoond op deze website. De laatste zal zondag eerst, via of in de Nieuwsbrief, in concept aan u als SFX geloofsgemeenschap worden voorgelegd, zodat we uw reacties kunnen meenemen.