De repetitie voor het zomerreces, lees 6 juli, was de laatste keer dat de koorgroep mocht repeteren met Myrto aan de piano. Het afscheid maakte de leden licht weemoedig. Want welk koor mag zo iedere week repeteren. Een o zo muzikale, vaardige, opgewekte en volgzame pianist die ons doet geloven dat wij goed kunnen zingen en ons op zondagen beslagen ten ijs doet komen. Het slot van deze repetitie werd gewijd aan Myrto die acht coupletten epos op melodie van “staat en stand” (aan haar gedicht door Aad Post) mocht horen, terwijl Martin Lorijn haar plek aan de piano ter begeleiding van dit lange lied overnam. De zeker zes jaar trouw van Myrto gecombineerd met het prachtige lied was goed voor het tevoorschijn komen van de zakdoekjes. Tijdens de borrel werd Myrto nog verrast met “honderd bloemen” op een grote cadeaukaart met allemaal dankbare berichtjes van de koorleden. Myrto sloot het officiële gedeelte af. Zij gaf aan hoeveel het contact met de koren voor haar heeft betekend. En zoals altijd nam zij afscheid om op de trein naar Rotterdam te springen. Dank Myrto!

Bernadette Heesbeen
namens de koorgroep