Vandaag 22 augustus, is de eucharistieviering vanuit de Sint Martinuskerk niet verslagen met een maar met twee camera’s. In de afgelopen weken zijn een vijftal vrijwilligers druk bezig geweest om dit mogelijk te maken. Na afloop van de eerste KerkTv uitzending spraken we met Gerard van Wee. Hij is de coördinator van dit project en we kijken met hem terug hoe de eerste uitzending is verlopen.


Op de vraag wat deze mogelijkheid betekent voor de kijkers thuis vertelt Gerard het volgende: “Zij krijgen nu een beter beeld, waarin het ene beeld mooier overvloeit naar een ander beeld. Tot vorig weekend moesten we nog met een camera werken, waardoor het beeld even bevroor als er ander shot werd gemaakt. Door nu het tweede beeld klaar te zetten voor uitzending is dit nu verholpen.”
Dit betekent nu dat er een complete regietafel is geïnstalleerd waar je een tweetal beeldschermen op ziet staan. Zo zien we een mengpaneel (vakterm: Controleunit) waarmee je kunt kiezen welke camera en shot je wilt uitzenden. Er is ook een laptop aanwezig en hiermee wordt de powerpointpresentatie gepresenteerd aan de kijker en ook aan de bezoekers van een viering.
In totaal zijn er 4 mensen druk bezig geweest om deze mogelijkheid aan de KerkTv kijkers aan te bieden.
Dit zijn Theo van der Linden, Theo Keizer, Theo Meijer en hij zelf. In totaal zijn zij 3 dagen bezig geweest om ruim 300 meter kabel aan te leggen. En dan te bedenken dat jezelf te maken hebt met verschillende kabels, zoals een stuurkabel, een kabel om de beelden door te zenden en een kabel om het geluid over te brengen. Daarnaast zijn zij nog eens 2 dagen bezig geweest om samen met de installateur de twee extra camera’s te installeren. Nu dit allemaal geïnstalleerd is moet er nog een handleiding geschreven worden voor de groep vrijwilligers die hiermee gaan werken.

“Het was wel inspannend”
Een nieuwe camera’s hangt achter in de kerk en de andere is te vinden in de kapel van de pastorie. Deze laatste camera kan gebruikt worden als er hier ook weer gevierd wordt.
Aan het eind van dit interview vragen we hem hoe hij het vond om deze werkzaamheden samen met de vrijwilligers te doen. Hij gaf de reactie: “Nu het er allemaal hangt en ook draait vond ik het ook erg leuk om dit te doen. Het was wel inspannend en het was vandaag ook spannend of dit allemaal goed werkte.”


Benieuwd hoe de eucharistieviering van hedenmorgen op TV eruit zag? Ga hier naar kerkomroep en kies