Zoals u weet, is op zondag 22 augustus jl.de eerste eucharistieviering vanuit de Sint- Martinuskerk verslagen met twee camera’s. In de afgelopen weken zijn inmiddels al 7 vrijwilligers druk bezig geweest om deze nieuwe techniek onder de knie te krijgen. Het zijn nu al bijna ervaren televisiecamera mensen en –regisseurs.

Voor dit project hebben we ook een aanvraag buurtbudget gedaan en de leden van de buurtbudgetcommissie hebben gezien dat dit een mooi verbindende activiteit is voor vrijwilligers, die bezig willen zijn met beeld en geluid. Inmiddels heeft een vrijwilliger een ontwerp voor een plateau gemaakt, waarop alle apparatuur goed neergezet kan worden. Op de foto is het ontwerp te zien.


De buurtbudgetcommissie heeft hiervoor een fantastisch bedrag van € 1035,– gehonoreerd. De vrijwilligers en onze geloofsgemeenschap zijn hier heel erg blij mee en wij bedanken hen. Het motiveert nog meer om hiermee op deze ingeslagen weg verder te gaan. Wat betreft het buurtbudget 2021 is de aanvraag termijn verlengd en tot 31 december kunt u een aanvraag doen. Zo hebben wij dat ook gedaan. Lees hier meer daarover en lees ook hoe de tweede verdeling is verlopen


Naast deze mooie subsidie hebben van het Stichting Wit-Gele Kruis Fonds Hoogland ook een mooie subsidie ontvangen. Met dit subsidie bedrag zijn we ook erg verrast. Zij schrijven in de toekenning naar ons, het volgende: “We staan positief tegenover dit verzoek en denken dat het op deze manier kunnen bijwonen van een kerkdienst voor veel mensen van grote waarde is…”

Benieuwd hoe de eucharistievieringen op Kerk-TV er nu wekelijks uitzien? Ga hier naar de kerkomroep van onze geloofsgemeenschap