Met gemengde gevoelens delen wij u mede dat op 14 januari 2021 aartsbisschop W.J. Kardinaal Eijk het Decreet heeft betekend tot onttrekking van de H. Kruiskerk aan de goddelijke eredienst per 31 maart 2021.

Per die datum verliezen de in de H.Kruiskerk achterblijvende altaren, zowel vast als verplaatsbare, hun wijding of zegening. Binnen een termijn van 10 nuttige dagen na betekening van dit decreet, dat wil zeggen tot 25 januari 2021, kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan Kardinaal Eijk een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet worden gedaan.

De laatste Eucharistieviering in de Heilig Kruiskerk is gepland op 21 maart 2021. De verhuur van de kerk gaat in op 1 april 2021.

Het parochiebestuur heeft de opdracht om ervoor zorgen dat de kerkinventaris wordt veilig gesteld volgens de procedures van het bisdom. Het is de intentie om waar mogelijk de inventaris uit de Heilig Kruiskerk een herbestemming te geven in één van de kerken van onze parochie. Het transitieteam zal hier samen met de locaties naar kijken en een voorstel voor het parochiebestuur uitwerken.

Wij snappen dat het voor velen van u een triest bericht is. Wij hopen en bidden dat wij in deze tijd samen met u op een respectvolle en waardige manier afscheid kunnen nemen van de H.Kruiskerk.

Het parochiebestuur