Voor de kinderen van groep 8 van de basisschool of de brugklas middelbare school start eind oktober de voorbereiding op het Heilig Vormsel. De bij onze parochie ingeschreven kinderen worden begin september uitgenodigd per brief. Niet ingeschreven en toch mee willen doen?

Voor Informatie en aanmelding kunt u dat hier doen.

De viering zal zijn op zondag 14 april met Vormheer Kardinaal Eijk. De eerste ouderavond is eind september en de eerste les is in oktober in De Pastorie van de Sint Martinus in Hoogland. Alle 12 lessen zijn op afwisselend maandag- en dinsdagavonden van 18.30 – 20.00 uur.
De exacte data volgen z.s.m. na de zomervakantie. Ook zal er een stage- avond bij de Voedselbank zijn en een stagemoment op een zondagochtend bij de crèche/ kinderwoorddienst.
Kosten van het hele traject zijn € 50,-; dit is inclusief werkboek, materialen en fotograaf.
Mocht u nog mogelijke vormelingen kennen die deze berichten misschien niet lezen, graag hen ook op de hoogte brengen! Als een “Lopend Vuurtje”, dank alvast!

Wat is het Vormsel?. Bekijk de onderstaande reportage!

Werkgroep Vormselvoorbereiding, Sint- Martinusparochie Hoogland