Natuurlijk draaide de bestuursvergadering van 19 februari voor een groot deel om het verplaatsen van het Eucharistisch Centrum. Het bezinningsmoment waarmee pastoor Joachim opende was heel toepasselijk.

Hij las voor uit een boekje van paus Franciscus over het Jaar van de Eucharistie.

De informatiebijeenkomst in de Heilige Kruiskerk van 28 januari had een hoge opkomst en leverde een constructieve discussie op. Ook voor de bijeenkomst op 25 februari met de pastoraatsgroepen en locatieraden hoopt het bestuur op een vruchtbare dialoog. Die dag staat de toekomstvisie van onze parochie op de agenda. Om de fundamentele uitdagingen op het gebied van geld en pastorale capaciteit te kunnen opvangen, blijft het nodig om maatregelen te nemen. Maar dat geldt óók omdat we vanuit positieve ambities een levendige, veelzijdige en veelkleurige parochie willen zijn. De kardinaal heeft inmiddels zijn toestemming en zegen gegeven voor het besluit om het Eucharistisch Centrum te verplaatsen. Van de bijeenkomst op 25 februari zal een verslag op de website komen.

Diaconale capaciteit
Diaconie is, zoals bekend, één van de kernpunten van de parochie. Door het vertrek van diaconaal werkster Ellen Hogema dreigde een gat te vallen in onze capaciteit hiervoor. Vanwege de financiële tekorten geeft het bisdom vooralsnog geen toestemming om Ellen te vervangen door een betaalde kracht. Gelukkig zijn er verschillende parochianen met een diaconaal hart en zelfs enkele die een opleiding Diaconaal Werk volgen. Micheline Paffen, die diaconie in haar bestuursportefeuille heeft, gaat met hen aan de slag om de diaconale activiteiten op niveau te houden. Vanuit het pastoraal team neemt daarnaast pastoraal werkster Josephine van Pampus enkele taken van Ellen over.

Financiën en Actie Kerkbalans
De rekenmeesters zijn druk aan het werk om binnenkort de jaarrekening te kunnen presenteren. Zoals het er nu naar uitziet, wordt 2019 afgesloten met een tekort van ongeveer tweehonderdduizend euro. Dit is volgens verwachting. Goed nieuws is, dat terwijl de Actie Kerkbalans 2020 net van start is gegaan, de opbrengsten van deze actie in 2019 nét een beetje hoger zijn dan over 2018. Wat betreft het aantal euro’s, is het verschil niet heel groot, maar het is in een tijd van teruglopende aantallen parochianen wél een mooi en symbolisch signaal.

Redactiestatuut voor OLvA-media
Binnen Onze Lieve Vrouw van Amersfoort zijn het magazine Mirakel en de website katholiekamersfoort.nl de belangrijkste parochiebrede communicatiemiddelen. Een groot aantal mensen afkomstig uit alle locaties draagt hier als correspondent of gastauteur aan bij. Martin Lorijn (voor de site) en Tom Dirks (voor Mirakel) zijn de hoofdredacteuren die er over waken dat het productieproces en de kwaliteit van hoog niveau zijn. Iets dat nog miste, was een redactiestatuut. Hierin zijn de werkwijze en werkafspraken vastgelegd.
Op de bestuursvergadering is nu een redactiestatuut vastgesteld voor de OLvA-media. Dit statuut geldt voor iedereen die aan onze media meewerkt en wordt gepubliceerd op de website.

Vacatures in het bestuur
Penningmeester Dick Stalenhoef en ‘gebouwenman” Harry Lokin zwaaien later dit jaar af omdat hun termijn erop zit. De wervingsactiviteiten hebben tot op heden in zoverre resultaat gehad dat enkele kennismakingsgesprekken worden gevoerd. Hopelijk komt hier binnenkort ‘witte rook’ over.

Groot onderhoud voor grote gebouwen
In de komende jaren zijn honderdduizenden euro’s nodig voor het onderhoud van onze kerkgebouwen. Voor deze uitgaven moet het bisdom wel toestemming geven. Dat is de afgelopen tijd gebeurd voor een aantal renovatieklussen bij verschillende locaties. Zo zijn voorbereidingen gestart voor het restaureren van het dak van de St. Joseph, wordt geklust aan de klokkentoren van de St. Martinus en krijgt de St. Ansfridus een nóg mooier klokkentorentje.