Het bestuur van de Onze Lieve Vrouw van Amersfoort heeft de St. Martinuskerk in Hoogland aangewezen als nieuw Eucharistisch Centrum van de parochie. Hiermee volgt het bestuur mede het advies van het pastoraal team. Het bisdom moet de nieuwe locatie nog wel goedkeuren.

De keuze voor de St. Martinus volgt uit ‘een langdurig en zorgvuldig proces waarin alle geloofsgemeenschappen binnen de parochie zijn geanalyseerd die hadden aangegeven, het Eucharistisch Centrum te willen huisvesten’, aldus het bestuur. Er is naar veel criteria gekeken, van de geografische ligging via praktische zaken als bereikbaarheid en parkeergelegenheid tot de vitaliteit van de geloofsgemeenschap en de inzet van vrijwilligers om de eucharistische taak te kunnen uitvoeren. Dat voor de St. Martinus is gekozen, is zeker geen diskwalificatie van de andere geloofsgemeenschappen. Het bestuur en pastoraal team zijn onder de indruk van het enthousiasme en vastberadenheid waarmee zij hun locaties hebben aangedragen. Maar een parochie kan slechts één Eucharistisch Centrum hebben.

Besparing

Het nieuwe Eucharistisch Centrum is nodig in verband met de voorgenomen sluiting van de H. Kruiskerk als vieringslocatie. Het stoppen met vieren in de H.Kruiskerk bespaart de parochie geld en maakt een betere inzet mogelijk van de beperkte menskracht van het pastoraal team. Het voornemen is om de H. Kruis-locatie te verhuren. Hierover worden op dit moment constructieve gesprekken gevoerd. Daardoor blijft de locatie wellicht deels (en beperkt) behouden voor gebruik door de geloofsgemeenschap van het H. Kruis.

Voor de geloofsgemeenschap St. Martinus is de aanwijzing ingrijpend. Het karakter zal in bepaalde mate veranderen, nu de rol veel nadrukkelijker parochiebreed wordt. Dat vraagt veel van de vrijwilligers in Hoogland, maar ook van de andere parochianen. De veranderende status van de H. Kruiskerk en de St. Martinus zijn onderdeel van het veel bredere en langlopende proces waarin Katholiek Amersfoort zich op de toekomst richt. Binnen de parochie zullen geloofsgemeenschappen steeds meer gezamenlijk optrekken en ook buiten de parochie is samenwerking het sleutelbegrip. Zo zijn al enige tijd geleden de pastorale teams van parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en de buurparochie Martha & Maria samengevoegd.

Transitie

In de komende weken vindt overleg plaats tussen alle betrokkenen binnen de parochie om tot een tijdspad te komen voor de verplaatsing. Er is een transitieteam in de maak waarin parochianen zitting hebben uit meerdere gemeenschappen. Daarnaast hoopt het bestuur op korte termijn definitief uitsluitsel te kunnen geven over het nieuwe gebruik van de H. Kruiskerk.

Officiële verklaring parochiebestuur.