Afgelopen week kwam plebaan Vincent Blom naar de Sint Martinuskerk om daar een uitvaart te verzorgen voor zijn oom. In de afgelopen jaren deed hij dat wel eens vaker, als een familielid van hem is overleden. Binnen onze geloofsgemeenschap is hij geen onbekende, want diverse parochianen kennen zijn familie. Het was het moment voor een ontmoeting aan de keukentafel van de pastorie. Sinds 2018 is hij plebaan van de St. Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch en inmiddels is hij 26 jaar priester.

“Ik heb zelf niet gekozen voor het koster zijn maar voor het priesterschap”
Vincent is de kleinzoon van voormalige koster Jan Blom. Hij was koster vanaf 1924 tot en met 1978 in onze geloofsgemeenschap. Maar ook zijn overgrootvader, Willem Schoonderbeek, was ook hier koster. De vader van Vincent was koster in de stad Utrecht. “Ik heb zelf niet gekozen voor het koster zijn maar voor het priesterschap. Ik ben nu ook plebaan en dat is de pastoor van de genoemde mooie kathedraal.” Inmiddels is Vincent als 5½ jaar plebaan en eerder was hij aldaar de kapelaan. Op de vraag wat de betekenis is van het woord plebaan, geeft Vincent daar deze uitleg aan: “Het woord plebaan is afgeleid van het Latijnse woord:  plebs.  In onze taal heeft dit woord een hele negatieve lading maar in de Latijns heeft dit woord de betekenis van volk. De kathedraal is de bisschopskerk, maar is ook gewoon een parochiekerk en de bisschop stelt gewoon een priester aan, die namens hem in zijn kathedraal de zielzorg voor het volk heeft. De zorg voor het plebs en dat is de plebaan.“

“Hoogland is niet vreemd voor mij”
Zoals al geschreven kwam Vincent hier naar geloofsgemeenschap Sint Martinus om een uitvaart voor een overleden oom te verzorgen. We vragen hem wat doet het hem om naar Hoogland te komen. “Ja, het is altijd bijzonder om weer terug te komen naar Hoogland. Dit geldt voor mijn vaderskant en ook van mijn moederskant.  Mijn moeder van mij is geboren in Stoutenburg. Het is dan altijd bijzonder om diverse neven en nichten hier te mogen ontmoeten. Dus Hoogland is niet vreemd voor mij en als ik hier ben dan bezoek ik meestal ook de Mariakapel in deze kerk en ook het kerkhof. Dit zijn voor mij altijd de vaste gebruiken. Mijn familieroots zijn met deze kerk doorvlochten.” Vincent herinnert zich nog vele mooie momenten dat hij als kind speelde in de pastoriekerk en daar oud-pastoor Schaepmann ontmoette. Maar later kwam hij de Salesianen van Don Bosco Pater van Reenen en Toon van Dorst nog vaak tegen. En als de kleinkinderen van de koster in de pastorietuin speelde, dan gaf Toon van Dorst hun altijd een chocoladereep of iets anders. “Dit zijn voor mij hele dierbare jeugd herinneringen, die hier liggen en rond deze kerk en pastorie. Het was gewoon eigen.” Aldus Vincent

“Ik preek dan natuurlijk wel voor eigen parochie!”
Op de dag dat hij hier in de Sint Martinuskerk voorging is, maakt de reliek van de heilige Bernadette Soubirous een rondgang door ons land en in onze provincie. Op de vraag wat deze rondgang voor hem betekent en ook de plaats Lourdes, geeft hij de volgende reactie: “Deze plaats is voor mij een hele dierbare plaats voor mij. Echt een plek waar hemel en aarde elkaar hebben geraakt. Waar heel veel mensen troost, kracht, steun, bemoediging in vinden. Het is heel mooi dat het heiligdom van Lourdes de reliekschijn, met een van de relieken van Bernadette, rond laat gaan in Europa. Hiermee kunnen mensen, die er zelf niet naar deze plaats kunnen gaan, nu dicht bij huis haar kunnen ervaren. Maar ook andere mensen in aanraking met haar kunnen brengen die haar niet kennen. Bernadette is nu hier in het bisdom Utrecht. Op 25 april, het eind van haar pelgrimage, komt zij naar ‘s-Hertogenbosch. Dat kan niet anders zijn in de St. Janskathedraal, want ik preek dan natuurlijk wel voor eigen parochie!”

“Wie weet voor God is niks onmogelijk”
Aan het eind van deze mooie ontmoeting vragen we hem wat hij aan u nog wil meegeven. “Ik groet alle parochianen van deze geloofsgemeenschap en van Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.  Weet ook dat ik Sint Martinuskerk in Hoogland in mijn hart bewaar. Mocht het in de nabije toekomst ooit nog eens uitkomen, dan wil ik heel graag een eucharistieviering doen in het eucharistisch centrum. Helaas is dit op korte termijn nog niet mogelijk, omdat mijn agenda in ’s-Hertogenbosch overvol zit. Wie weet voor God is niks onmogelijk.”

Plebaan Vincent Blom nodigt u uit voor een bijzondere Mariaviering

Een aantal familiefoto’s

Lees hier meer over de familiegeschiedenis van Plebaan Vincent Blom