Enige weken geleden melden Ilfredo Regales (68) en zijn vrouw Elna (73) aan om vrijwilliger te worden in de cateringgroep van onze geloofsgemeenschap. Wat is dan een mooie plek om aan de keukentafel de ontmoeting met hen te organiseren. “Als je aan de keukentafel zit dan voelen wij ons amicaal. Je bent dan open en het gesprek is dan ook niet zo strak. Dat maakt het voor mij gezellig en leuk.” Aldus Ilfredo.  Zijn vrouw vult het aan met de opmerking: “Je hoeft dan ook niet zo deftig te zijn.” Na deze opmerkingen nemen we u mee met in een mooi gesprek.

Wonen op het gaafste punt in onze stad
In 1980 gingen zij wonen in Spakenburg en vanaf dat moment kregen zij al contact met Parochie Sint Martinus. En al gauw gingen zij trouwen in de Adventkerk, waar Open Kontakt actief was. Hun huwelijksviering werd door wijlen Pater Hein van Reenen voltrokken. Een aantal jaren later zijn ze vertrokken naar Curaçao en aldaar werd hij goudsmid en tennisleraar. Ze zijn Spakenburg nooit vergeten doordat zij gedurende voorgaande jaren continue met jongeren deelnamen aan tennistoernooien in Amersfoort en verbleven in Spakenburg. Nu 18 jaar daar gewoond te hebben zijn zij recentelijk verhuisd naar Amersfoort. Al daar wonen zij op het gaafste punt in onze stad. Zij hebben aan de Puntenburgerlaan een mooie seniorenwoning gevonden. Inmiddels zijn ze al bij diverse buren op koffiebezoek geweest en zij hebben het nu samen erg fijn.

Vrijwilligerswerk moet fonkelen als goud
Vrijwilligerswerk doen in onze geloofsgemeenschap lijkt hun erg leuk. Elna vertelt: ”Ik heb op dit moment nog niet zo over na gedacht, maar als ik rond kijk ga ik mij aansluiten bij een van de groepen. Zij kreeg ook de reactie van een andere vrijwilliger om misschien aan te sluiten bij de groep die de jaarlijkse schoonmaak van de kerk doet. Dit spreekt mij nu al aan.” Ilfredo geeft ook een reactie wat hij gaat doen. “Ik wil wat meer doen in de catering en later wil ik ook hierin wat organiseren om financiën voor ons te generen bij een leuke activiteit. Zo denk ik terug aan de tijd dat we samen naar de Curaçaose katholieke kerk gingen. Na afloop maakte de parochianen allerlei diverse lekkernijen en dit werd verkocht. De opbrengst daarvan kwam ten goede aan de parochie. Zo wil ik dit in harmonie met elkaar organiseren” Dit alles moet gaan, om in de goudsmid taal te preken, fonkelen als goud en blinken!

Mensen bij elkaar brengen
Tot slot vragen we Ilfredo wat voor gevoel  vrijwilligerswerk doen bij hem geeft. “Ik ben, zoals je al merkt, erg enthousiast. Dit vind ik ook belangrijk. Ik zie dit nu al als je na afloop van een viering koffie en thee krijgt. Bij dit moment komt mijn Curaçaose bloed naar boven ” Ilfredo en Elna staan hebben er zin in om u te ontmoeten en mee te doen.

OLVA-Parochiedag 2023
Op zondagmiddag 24 september is er weer een parochiedag. Deze begint om 13:00 uur met een eucharistieviering. Na afloop hiervan is er een samen zijn in de Pastorietuin voor gesprek met als thema:  Luisterend op weg. Misschien zult u dan ook Ilfredo en Elna Regales samen bezig zien in de cateringgroep.

Lees hier meer daarover!