Zoals elk jaar, gedenken we met Allerzielen onze dierbare overledenen.
We doen dit met een Eucharistieviering, waarin pastor Mauricio en uitvaartvoorganger Ank Ursem, voorgaan. Deze viering begint om 19.00 uur. Het Sint- Martinuskoor zal zingen. Vooraf aan de viering bent u in de gelegenheid om achter in de kerk een waxinelichtje aan te steken. We vragen u wel om dan vroeger te komen, de kerk is vanaf 18.30 uur open.

De kruisjes die het afgelopen jaar bij de uitvaarten achter in de kerk zijn opgehangen, kunnen nu door de nabestaanden worden meegenomen. Na de viering gaan we naar het kerkhof om de lichtjes, die we tijdens de viering bij het noemen van de namen aansteken, bij de graven te zetten.
Op het kerkhof lezen we nog een gedicht voor, wordt er gebeden en gezongen. Na afloop hiervan is er achter in de kerk koffie of thee of limonade; er is dan gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
We hopen van harte dat we dit jaar met velen kunnen samenkomen op deze Allerzielendag, de genodigden en alle belangstellenden