Het einde van het kalenderjaar laat zich weer zien. Op de bestuursvergadering van 11 oktober was er daarom veel aandacht voor de centen. De budgethouders van de gemeenschappen hebben onlangs weer bij elkaar gezeten om de financiën door te nemen.

Op 6 november aanstaande is de interne aftrap van Kerkbalans, onze jaarlijkse actie om parochianen te vragen een financiële bijdrage te leveren om de parochie draaiende te kunnen houden. We gaan dan alles samen voorbereiden voor de jaarlijkse actie in januari. De inkomsten uit verhuur en de spaarrente op de bankrekening leveren veel te weinig op voor de salarissen van onze pastores en musici en om de gasrekening te kunnen betalen voor de verwarming van de kerkgebouwen. Vooral omdat de actie jaarlijks terugkeert en we ervan uitgaan dat de meeste parochianen het belang ervan kennen, is besloten om dit keer geen extra kosten te maken voor een begeleidende folder. Het pakketje dat we allemaal in de brievenbus ontvangen, bestaat uit een informatiebrief van pastoor Joachim Skiba en een begeleidende tekst van de lokale geloofsgemeenschap. We hopen dat Actie Kerkbalans ook dit jaar weer uw steun zal krijgen!

Vanwege het overlijden van Gerard Bos, decennialang hét gezicht van de St. Ansfridusgemeenschap, is de voor eind september geplande “Avond van Vier” uitgesteld tot 18 oktober. Op deze avond staat de toekomst van onze parochie centraal en gaan vrijwilligers van de geloofsgemeenschappen met elkaar in gesprek om samen tot een werkbare toekomstvisie te komen. Hoe gaan we om met vieringsplekken, met de financiën, de pastorale capaciteit en met onze vrijwilligers? Qua aantallen wordt de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort door de vergrijzing kleiner, maar qua activiteiten en intensiteit zijn en blijven we ambitieus. Een sprekend voorbeeld daarvan zijn de dertien ‘Verklaringen omtrent Gedrag’ die zijn aangevraagd én gekregen voor vrijwilligers die onder begeleiding van onze jongerenwerkster Suhail aan de slag zijn.

Voor al deze activiteiten moeten onze gebouwen natuurlijk wel in orde zijn. We zijn afhankelijk van het bisdom voor toestemming om grote uitgaven te doen voor onderhoud en renovatie van onze mooie, maar helaas erg dure kerkgebouwen. Die toestemming is erg moeilijk te krijgen omdat het bisdom een langjarig plan van aanpak wil zien, dat natuurlijk afhankelijk is van de toekomstvisie waar we met z’n allen mee bezig zijn. Gelukkig hebben we eerder deze maand tussentijdse toestemming gekregen om dringend noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren voor de St. Ansfridus, St. Martinus en St. Franciscus Xaverius.

Op 14 januari vindt de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst van onze parochie plaats in de Pastorie bij de St. Martinuskerk, aansluitend aan de laatste ochtendmis van het pastoraal team: Vanaf 12 uur. Zet deze datum in uw agenda, iedereen is van harte welkom!