Vernieuwing, verandering en verbetering staan centraal in deze periode bij zowel het bestuur als het pastoraal team. Het pastoraal team heeft een tijdje geleden in het kader van een bisdom-brede bijeenkomst nagedacht over de manier waarop onze pastoraal werkenden in de toekomst het beste de parochie kunnen bijstaan. Want zowel de wereld om ons heen als onze geloofsgemeenschap -lokaal, nationaal en wereldwijd- veranderen ingrijpend. Daar hebben we binnen onze eigen parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort de afgelopen maanden ook hard over nagedacht en gediscussieerd.

In diverse ‘Avonden van Vier’ kwam de vraag aan de orde hoe wij onze parochie zien op gebieden als locaties, pastorale zorg, financiën en de inzet van vrijwilligers. Leden van alle locatieraden, pastoraatsgroepen en pastoraal team gingen daarover gezamenlijk in gesprek met leden van het bestuur en pastoor Joachim Skiba.

Inmiddels zijn de vele ideeën daarover uitgewisseld en op een rij gezet. Het bestuur heeft in de vergadering van 15 november deze uitkomsten besproken. De komende weken wordt het overzicht, met aanbevelingen van het bestuur, gedeeld met de deelnemers. In de eerste weken van 2024 vindt een nieuwe Avond van Vier plaats. Daarna kunnen we hopelijk met vereende krachten onze gezamenlijke plannen krachtig gaan uitvoeren. De toekomstvisie en -plannen namen het hoofddeel van de vergadering in beslag.

Verder kwamen veel praktische dingen aan de orde: van reparaties in verschillende locaties tot het vaststellen van de nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari (na de viering in de St.Martinuskerk).

De redactie van de website katholiekamersfoort.nl is druk geweest met het doorvoeren van verschillende verbeteringen en vernieuwingen. Dank daarvoor! De volgende vergadering is op 13 december.