Terwijl in de St. Martinuskerk tientallen kinderen aan de Paasviering deelnamen, zaten in De Pastorie twee besturen aan tafel. Voor het eerst met het nieuwe bestuurslid Casper Duijvestein.
Het OLVA-bestuur was het eerste deel van de vergadering uitgenodigd door de bestuursleden van de PCI. Dit is de Parochiële Caritas Instelling. De PCI geeft met geldelijke inbreng steun aan waardevolle maatschappelijke initiatieven: de Caritas. Daarmee is de PCI de praktische ‘helpende hand’ die onze parochie zichtbaar maakt in de stad. Caritas Amersfoort is er voor iedereen die getroffen wordt door armoede. Kortom, voor de kwetsbaren in de samenleving. Onze PCI werkt ook samen met de PCI van de Parochie HH Martha en Maria, met wie we ook het pastoraal team (PT)
delen. Diaken Antoon van Gaans, die binnenk0rt tot diaken wordt gewijd is aangesteld als spin in het web tussen het pastoraal team en de beide PCI’s. Met zijn hulp kan het PCI-werk verder worden geprofessionaliseerd. Meer weten over het werk van de PCI? Kijk eens op de website caritasamersfoort.nl.

Bestuurlijk overleg
In mei gaat het parochiebestuur op bezoek bij kardinaal Eijk. Op het programma staan dan de ontwikkelingen in de parochie en de toekomstvisie van het bisdom. Natuurlijk doen we na afloop verslag van het gesprek. Toekomst staat ook centraal bij het pastoraal team. Op dit moment werken onze pastoraal werkenden aan een beleidsplan om de beide parochies in de toekomst van de beste pastorale zorg te kunnen voorzien. Het is helaas wel wat worstelen met de beschikbare menskracht; echter gelukkig niet met het enthousiasme. Een van de onderwerpen daarvoor die nu actueel is,
betreft de oecumene. Zoals bekend wordt de financiële en personele band tussen het Brandpunt en onze parochie dit jaar afgebouwd. Onze relatie met de protestantse kerk in Amersfoort krijgt dus een andere vorm. Daarvoor zijn vrijwilligers en pastoraal werkenden volop in gesprek. Op dit moment kan daar nog niet zoveel concreets over worden gezegd. Wordt vervolgd, dus.

Zorgen over energiekosten
Binnenkort wordt de jaarrekening over 2021 aan het bisdom aangeboden. Hoewel er nog steeds geen zwarte cijfers kunnen worden geschreven, is de financiële situatie wel beter geworden. Want het boekhoudkundige verlies is voor een groot deel te wijten aan het hoger inschatten van voorzieningen voor onderhoud. Een punt van zorg zijn de energiekosten. Die zijn ook voor de kerk fors gestegen en dat zal zijn weerslag hebben op het huishoudboekje van de parochie in 2022.

Werk in uitvoering
Voor de St. Franciscus Xaveriuskerk ligt al enkele jaren een ambitieus plan om de locatie meer geschikt te maken voor allerlei activiteiten. De parochianen van de SFX hebben voor een deel van de verbouwingskosten sponsoring en subsidie gevonden. Een deel van de kosten moeten we zelf dragen. Het bestuur heeft besloten om in principe, akkoord te gaan met de investeringen. Daarvoor is het wel nodig dat er een goed en uitvoerbaar plan ligt voor de exploitatie. Een goed plan ligt er al voor het jongerenwerk, opgesteld door jongerenwerkster Suhail, in overleg met het bestuur en het pastoraal team. Vanaf nu starten weer nieuwe en leuke activiteiten. Die haken deels in op landelijke Initiatieven, maar er komen ook puur-Amersfoortse nieuwe acties aan.
Houd de websites van de parochie en het jongerenwerk in de gaten voor meer nieuws.