Met de jassen aan, want energie besparen, ging het bestuur 15 december in vergadering. Op de valreep van het oudejaar waren er volop
actiepunten af te ronden. Maar er waren ook veel zaken die van het werklijstje konden. Zo kunnen nieuwe onderhoudswerkzaamheden aan de St. Franciscus Xaveriuskerk van start, worden de kozijnen in de pastorie van de St. Martinus vernieuwd en krijgt de St.
Ansfridus op veel plekken een nieuwe verflaag. Het zijn allemaal noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden die onze kerken weer voor de
toekomst gereed maken. Het zijn helaas wel kostbare zaken die een forse aanslag op onze parochieportemonnee doen. Ook in 2023 zijn we weer honderdduizenden euro’s kwijt aan onderhoud. Dat doen we allemaal om het pastorale werk en de vieringen mogelijk te maken op zoveel mogelijk locaties. Dat moeten we vanaf komend jaar wel met minder menskracht doen, want zoals bekend neemt pastor Mauricio in januari afscheid van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Op zaterdag 28 januari is er een afscheidsviering in de St. Martinuskerk. Aansluitend is er een feestelijke bijeenkomst waarin iedereen afscheid kan nemen van Mauricio. Nu we het toch over feestelijke zaken hebben: 8 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst waarin we met elkaar op een hopelijk mooi, gezond en vreedzamer jaar kunnen toasten. Dit vindt plaats bij de St. Josephkerk.

Het begin van 2023 staat ook in het teken van de actie Kerkbalans; ons jaarlijks initiatief om sponsorgeld op te halen voor de financiering van de parochie: van de salarissen van onze pastors tot de energierekening.Dat laatste baart het bestuur grote zorgen. Als we blijven stoken zoals we gewend waren, kost dat volgend jaar tweehonderdduizend euro extra en duiken we fors de rode cijfers in. Gelukkig nemen veel locaties goede maatregelen om zuiniger aan te doen. Als dit niet genoeg is, wordt het misschien noodzakelijk om in de koude maanden wekelijks op minder plekken te vieren. Alle beetjes helpen, zowel als het gaat om kosten besparen als om inkomsten binnen te krijgen. We hopen dus op een goede opbrengst van de actie Kerkbalans. Ook zullen we proberen om meer inkomsten te krijgen uit onze locaties. Denk aan het verhuren van de niet-gewijde ruimten. In iedere geval passen we een inflatiecorrectie
toe op de tarieven voor het gebruik van de kerkgebouwen bij begrafenissen, huwelijken en dergelijke. Om diensten en bijeenkomsten
veilig te laten verlopen wordt in 2023 een nieuwe reeks opleidingen voor BHV’ers (bedrijfshulpverlening oftewel EHBO’ers) gehouden.

De volgende vergadering is woensdag 18 januari.