Het bestuur ligt een beetje in de lappenmand: zowel Richard als Dick zijn i.v.m. ziekte tijdelijk afwezig. De prognoses lijken goed en de verwachting is dat beide heren waarschijnlijk in september weer aanwezig zullen zijn. Dick is alweer een klein beetje aan de beterende hand. Angélique zal Richard tijdelijk vervangen mede geholpen door Martin Lorijn en Tom Dirks, waarvoor haar grote dank.

Joachim gaat voor in gebed, waarin hij gedenkt dat het de dag hiervoor het feest was van de Heilige Lidwina, een Nederlandse heilige. Daarnaast meldt hij dat er op 9 juli een bedevaart is naar Brielle in verband met de 450-jarige gedachtenis van de Martelaren van Gorcum (één van de martelaren was afkomstig uit Amersfoort), dat het de zondag na deze vergadering Sacramentszondag is en ook dat de moeder van Wies Sarot is overleden.

Wat fijn dat er in oktober weer een diaken, Wim Kremer, gewijd gaat worden; hij zal onbezoldigd aanwezig zijn voor 10 uur per week voor onze parochie. Minder leuk nieuws is dat Edith Vos binnenkort afscheid van ons gaat nemen. Dit afscheid van de parochie zal plaatsvinden begin oktober op onze parochiedag. Wij, en met ons alle mensen die ooit met haar te maken hebben gehad in het kader van Eerste Communie, het Heilig Vormsel, bedevaarten, parochiereizen, etc., zullen haar geweldig missen.

Fijn overigens dat er eindelijk weer een parochiedag gaat komen! De bedoeling is dat deze plaatsvindt op 2 oktober in de St. Martinuskerk. Nog meer nieuws: Pastoor Skiba gaat vanaf 5 september op bedevaart naar Santiago de Compostella. Hij zal ruim twee maanden afwezig zijn. Zowel het pastoraal team als het bestuur gunnen dit pastoor Skiba van harte en wensen hem veel plezier en alle goeds toe tijdens deze reis. Ga met God.

Er worden ook zaken besloten:
Besloten wordt het orgel vanuit de H.Kruiskerk naar de Martinus te verhuizen. Er wordt ook een vacature geplaatst voor een secretariaatsmedewerker pastoraal team voor 12-16 uur.
Angélique gaat naar de bijeenkomst van de Stichting Inloophuizen Amersfoort. Hoewel financiering van het SIA voortaan alleen via de PCI zal verlopen, blijft onze parochie mede vanuit moreel oogpunt bestuursleden leveren vanuit Rooms-Katholieke zijde aan het SIA. Wij laten SIA niet los.

Het pastoraal team blijkt nog steeds te bellen met een oude Nokia telefoon. Zij krijgen een nieuwe moderne telefoon.

Wat betreft het Brandpunt is er ook nieuws vanuit het pastorale gedeelte. Pastoor Skiba en pastor Nijland zijn naar een bijeenkomst geweest in het Brandpunt om in gesprek te gaan met mensen van het Brandpunt. Pastor Nijland heeft de portefeuille oecumene.

Wat betreft de ACG zijn er nieuwe ontwikkelingen op komst. Caspar zal de volgende vergadering hier meer over vertellen in het bestuur.

Angelique Liebens