Corona had nog een klein staartje voor het bestuur. Een geplande middag om met elkaar eens rustig de toekomst van onze parochie te bespreken, viel helaas in het water door de quarantaine van een van de bestuursleden. De vergadering van 16 februari ging bovendien, hopelijk voor de laatste keer, ook online.

Er stonden dit keer heel veel praktische en operationele zaken op de agenda. Bijvoorbeeld het goed administreren van de VOG’s; de Verklaringen Omtrent Gedrag die alle werkenden binnen de parochie moeten kunnen overleggen. De administratie hiervan moet zorgvuldig en conform de privacywetgeving gebeuren en daar zijn werkafspraken over gemaakt.

De gesprekken met de mensen van het Brandpunt over de ontvlechting van de parochie met het oecumenisch centrum verlopen in een goede sfeer. Zoals in het verslag over de vorige bestuursvergadering al gemeld, hopen we dit voorjaar de blauwdruk voor de ontvlechting te presenteren en ook de koers om oecumene-nieuwe-stijl vorm te geven. Uit het pastoraal team
zijn mooie en ook minder aangename dingen te melden. De eerste viering van pastor Gé Nijland was een mooie gelegenheid waarbij veel, voor hem, nieuwe parochianen kennis kwamen maken en alle geloofsgemeenschappen en het bestuur vertegenwoordigd waren. Frank Sieraal kampt daarentegen met gezondheidsproblemen die het hem moeilijk maken zijn taken voort te zetten in het tempo dat hij gewend is. Namens het bestuur -en vast en zeker namens alle parochianen- een goed herstel toegewenst!

Penningmeester Dick Stalenhoef was niet heel blij, want hij moest melden dat het noodzakelijke grote onderhoud van de kerkgebouwen dit jaar waarschijnlijk méér gaat kosten dan in eerste instantie gepland. Dit kan ertoe leiden dat we in 2022 weer rode cijfers laten zien. Gelukkig is er de laatste jaren veel verbeterd in de financiën, zodat we een stootje kunnen hebben, maar leuk is het natuurlijk niet. Binnenkort worden nieuwe prognoses gemaakt. Gelukkig is de Actie Kerkbalans weer van start gegaan. Er wordt veel gecommuniceerd over de besteding van de opbrengst;
van koren tot pastorale zorg.

Secretaris Reneé Hoes meldde dat de laatste spullen uit de H. Kruiskerk een goed nieuw tehuis hebben gevonden. Zo siert een beeld sinds kort een ouderencentrum in Noord-Brabant en verhuist het kruis zelfs naar een katholieke gemeenschap in Ghana!

Onze koren zijn volop in beweging. Er wordt steeds meer samengewerkt en er is sprake van dat koren samen kunnen gaan. Dat kan betekenen dat dirigenten, die doorgaans professional zijn en een kleine vergoeding ontvangen, minder werk krijgen. OLVA voelt zich betrokken bij hen en heeft daarom een overgangsregeling ingesteld. Dirigenten die inkomsten mislopen als koren samengaan, krijgen voor een beperkte periode een aanvulling.

Datum volgende vergadering: woensdag 16 Maart 2021