Zoals u inmiddels wel gehoord of gelezen zult hebben is parochievicaris Jesus Mauricio Meneses Santiago met ingang van 1 februari 2023 door de bisschop benoemd als pastoor van de H. Titus Brandsmaparochie in Wageningen en omstreken. Daar zal hij pastoor Henri ten Have opvolgen die benoemd is in Apeldoorn. Zijn afscheid met een eucharistieviering is in de st. Martinuskerk op zaterdag 28 januari 2023 om 19.00 uur. Na de viering zal er gelegenheid zijn om persoonlijk afscheid te nemen (ter informatie: het afscheid van de H. Martha en Mariaparochie is op verzoek van Mauricio met een eucharistieviering in de HH. Petrus en Pauluskerk op zondag 29 januari om 11.00 uur. Ook daar is er gelegenheid voor persoonlijk afscheid).

Als afscheidscadeau stelt Mauricio een financiële bijdrage op prijs welke voor de inrichting van zijn nieuwe pastorie bestemd zal worden. U kunt deze overmaken naar bankrekening NL 22 RABO 0128 8971 39 ten name van de RK Parochie HH. Martha en Maria onder vermelding van “afscheid Mauricio Meneses”. De installatieviering als pastoor van de H. Titusbrandsmaparochie is in de St. Antonius van Paduakerk in Ede op zondag 5 februari om 10.30 uur. Per 1 februari wordt zijn nieuwe adres Bergstraat 15, 6701 AB, Wageningen.

Het bestuur en het pastoraal team feliciteren Mauricio van harte met zijn nieuwe benoeming en bidden om Gods zegen, opdat hij in zijn nieuwe parochie gelukkig mag zijn en vruchtbaar zal werken.

Wij zijn onze parochievicaris veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij zijn vertrouwen op en geloof in God heeft voorgeleefd en met ons heeft gedeeld en zullen zijn charisma en zondagse quotes node missen.
Namens pastoraal team en parochiebestuur,

Joachim R. Skiba, pastoor
Angeliqué Liebens, vicevoorzitter