Na tien bestuursjaren als secretaris en daarna penningmeester was het 14 juni de laatste vergadering van Dick Stalenhoef. Juliëtte van den Heuvel neemt nu het stokje van hem over en beiden zijn de laatste tijd druk geweest met de overdracht. Caspar Duijvesteijn heeft ook afscheid moeten nemen van het bestuur. Een drukke baan in combinatie met een druk gezinsleven met een pasgeboren baby, zorgde voor een te volle agenda voor hem. Het bestuur is verheugd dat oud-bestuurslid Harry Lokin op interim-basis de vastgoedactiviteiten wil waarnemen. Dick en Casper zijn beiden heel hartelijk bedankt voor hun inzet en betrokkenheid.

Het belangrijkste punt op de agenda betreft de gedachtewisseling die sinds enkele maanden plaatsvindt met de locatieraden over de toekomst van de parochie: Hoe willen, én hoe kunnen we, voor de komende jaren omgaan met zaken als pastorale zorg in relatie tot benodigde menskracht, financiën, locaties en vierplekken? Afgelopen mei is voor het eerst een sessie geweest waarin leden van alle locatieraden -door elkaar heen- aan de slag zijn gegaan hiermee. Daarbij was er grote overeenstemming over de noodzaak en voordelen van een hechtere samenwerking met elkaar en het stellen van prioriteiten als het gaat om vierplekken. Medio juni vindt bij de St. Ansfridus een tweede bijeenkomst plaats waarbij de uitdaging is, om deze globale gedachten meer concreet vorm te geven. Dat betekent niet dat hiermee de toekomstrichting vaststaat. Integendeel: het zal het startpunt zijn van een bredere dialoog om uiteindelijk samen de spreekwoordelijke ‘stip op de horizon’ vast te leggen.

Efficiënt werken
Stichting Inloophuizen Amersfoort (SIA) is jaren geleden mede opgericht door de samenwerkende kerken in de stad. Ook OLVA heeft actief meegewerkt om de stichting een vliegende start te geven. De inloophuizen zijn inmiddels een vast ankerpunt geworden voor veel stadsgenoten die persoonlijke aandacht en begeleiding goed kunnen gebruiken. Deze (financiële) betrokkenheid is bij alle betrokken kerken afgenomen en tevens heeft ook SIA zelf de wens om zich meer zelfstandig te kunnen ontplooien. Het bestuur ondersteunt deze wens. Uiteraard blijft OLVA wel betrokken bij de verdere ontwikkeling van SIA en is zij ook aanwezig op de jaarvergadering met de oprichters.

Voor het pastoraal team is het een grote uitdaging om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare tijd: zoveel mogelijk voor het verlenen van pastorale zorg en zo min mogelijk met vergaderen en administratie. Daarom is besloten kortere vergaderingen vooral via Teams te doen. Alles bij elkaar opgeteld scheelt dat per keer een aantrekkelijk aantal werkuren die ten gunste van de parochianen kunnen worden ingezet.

Een ander ankerpunt van onze parochie zijn de koren. Deze worden vaak professioneel begeleid door dirigenten die hiervoor hun
onkosten kunnen declareren. De procedures en richtlijnen blijken niet bij iedereen even helder en daarom worden deze binnenkort opnieuw gecommuniceerd met de betrokkenen.

Onderhoud in alle opzichten
De jaarcijfers van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort zijn ingeleverd bij het bisdom en binnenkort wordt de goedkeuring hierop verwacht. Zoals al eerder gecommuniceerd, hebben we 2022 volgens verwachting licht positief kunnen afsluiten.

De website heeft voor het laatst enkele jaren geleden een ‘make over’ gehad. Hoofdredacteuren Martin Lorijn en Tom Dirks hebben nu diverse voorstellen gedaan voor verbeteringen, die de komende tijd worden doorgevoerd.

Ook bij onze gebouwen gaat veel gebeuren, ondanks het feit dat het bisdom erg terughoudend is met het geven van toestemming voor investeringen. Wel is er toestemming gekomen voor het herstellen van enkele reparaties. Bij de St. Franciscus Xaveriuskerk moet de klokkentoren worden gerenoveerd. Voor dit grotere project is het nog even wachten op toestemming, welke naar verwachting
van het parochiebestuur wel zal worden gegeven. Het vernieuwde uurwerk in de toren van de St. Martinuskerk wordt naar verwachting
op zeer korte termijn geplaatst.