In de januarivergadering maakte het bestuur officieel kennis met onze nieuwe penningmeester: Juliette van de Heuvel, 55 jaar oud, afkomstig uit Hooglanderveen en actief in de St. Joseph-geloofsgemeenschap en het PCI. Zij neemt per 1 juli zitting als penningmeester, om het langjarige bestuurslid Dick Stalenhoef (secretaris en penningmeester) af te lossen.

De komende maanden werkt zij zich samen met Dick in op alle voorkomende werkzaamheden van een penningmeester. Wij zijn erg blij met Juliette en ook met het feit dat we eindelijk de vacature voor penningmeester hebben kunnen invullen. Daar staat tegenover dat het deze keer ook de laatste vergadering was van secretaris Renée Hoes. Haar bestuurstermijn eindigt deze maand en haar openvallende plek is helaas nog niet ingevuld. Het bestuur dankt Renée hartelijk voor al haar gedane werkzaamheden voor het bestuur en vooral ook voor de parochie. Kandidaten zijn dringend gezocht en van harte welkom!

Op de agenda stonden veel actuele zaken. Het vertrek van pastor Mauricio naar zijn ‘eigen’ parochie in Wageningen heeft natuurlijk veel consequenties voor de bezetting van het pastoraal team. Diensten en taken moeten worden herverdeeld. Dat is inmiddels in gang gezet. Per 1 januari is ook afscheid genomen van de formele pastorale samenwerking met het oecumenisch centrum Het Brandpunt. De oecumene nieuwe-stijl, binnen de kaders van het bisdom, zal de komende tijd in praktijk worden gebracht en blijft onze aandacht houden.

Dit voorjaar willen we een parochiebrede discussiesessie houden, met alle betrokkenen en geïnteresseerden omtrent de toekomst van onze parochie. We moeten ons voorbereiden op een toekomst met grote veranderingen wat betreft de samenstelling van onze ‘achterban’, de financiële middelen en de menskracht in het pastorale team. Dat kan alleen als we het met elkaar eens zijn over onze ambities, mogelijkheden en onmogelijkheden. Binnenkort volgt meer informatie over de planning van deze bijeenkomst.

Een praktisch onderdeel dat ook met de toekomst te maken heeft, is de situatie nu de werkgroep Koren is opgehouden te bestaan. Er is enorme bewondering en trots met betrekking tot de inzet en kwaliteit van de koren, maar we zien ook dat we qua kosten voor deze activiteiten, fors boven het gemiddelde van de kerkprovincie zitten. Hier zullen we als bestuur wel mee verder moeten.

Wat centen betreft stond er meer op de agenda. Zo worden de tarieven voor gebruik van de kerken voor huwelijken, uitvaarten en andere activiteiten, aangepast aan de inflatie en gestegen kosten, waaronder de energielasten. Een overzicht van de nieuwe tarieven verschijnt binnenkort op de website.
Vanuit het bestuur is er veel waardering voor alle inspanningen vanuit de geloofsgemeenschappen om de extreem gestegen energiekosten in bedwang te houden.

De volgende vergadering is woensdag 15 februari.