Beleidsplan van het pastorale team

Het afgelopen halfjaar heeft het pastorale team op allerlei manieren gewerkt aan een pastoraal beleidsplan. Al werkend ontdekten we dat het komen tot een afgerond plan niet zo gemakkelijk was. Er komen telkens opnieuw waardevolle opmerkingen en suggesties uit pastoraatsgroepen, van parochianen, bestuursleden of we ontdekken zelf waar het nog beter kan. Ook de ontwikkelingen in onze kerk nopen ons om hier en daar zaken bij te stellen. Toch willen we dit beleidsplan als uitgangspunt nemen van onze concrete werkplannen. Gaandeweg zullen we bijstellen met dit beleidsplan als vertrekpunt.

Ons beleidsplan heeft als titel meegekregen: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God.” Het eerste woord van deze titel is een gebiedende wijs in het meervoud. Dat wil zeggen dat het de bedoeling is dat we met zijn allen op zoek gaan naar het Koninkrijk van God. Ook drukt de titel krachtig uit waar het uiteindelijk om gaat: het Koninkrijk van God. Dat Koninkrijk van God vraagt ons om niet naar binnen te blijven staren, maar erop uit te trekken om in de wereld dat Koninkrijk op het spoor te komen.

Wat ons betreft: lees het beleidsplan eens door, lever feedback en help ons om nog dichter bij het uiteindelijk doel te komen: de blijde boodschap van Jezus bekend maken in onze omgeving.

Met een hartelijke groet,

Het pastorale team van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en de HH Martha en Mariaparochie

PS Het beleidsplan is hier te lezen