In Mirakel nr3 van dit jaar stond een interview met zuster Jeanne Hommenga van de Congregatie zusters van St. Jozef. Daarin vertelde zij over het huis en het landgoed Mgr. Blom. Het huis is verbouwd en er wonen mensen die zorg nodig hebben. Ook de zusters van de Congregatie wonen er.

In dit huis vindt iedere zaterdagmiddag in de kapel om 15.00 uur een kerkdienst met een katholiek karakter plaats. Het is iedere week een waardevol moment waar verschillende bewoners graag naartoe gaan. Elke week wonen zo’n 20 à 30 mensen de viering bij of leven mee op hun kamer, waar de viering te zien is op de TV.

Sommige bewoners en zusters hebben assistentie nodig om naar de kapel te komen. Wij zijn blij dat er een team van vrijwilligers is om te helpen. Mensen die hebben aangegeven graag te willen komen, worden opgehaald en begeleid naar de kapel. Ook is het fijn als er tijdens de vieringen hulp aanwezig is. Er is ook altijd een gezellige nazit van bewoners en vrijwilligers.

De vrijwilligers opereren zelfstandig aan de hand van een draaiboek. In de loop van de tijd is het team wat kleiner geworden en wij zouden heel graag nieuwe vrijwilligers in ons midden verwelkomen. Is het wat voor u? Heeft u mogelijk interesse?

U kunt contact opnemen met Christa van Worcum, coördinator welzijn en vrijwilligers, tel.nr. 06-4328 1928, mailadres: christa.vanworcum@beweging3.nl