Wat wordt er hard gewerkt door de 17 Vormelingen die op zondag 14 april hun Vormsel zullen ontvangen van Mgr. Woorts!

Er worden lessen gegeven door Klaartje en Suhail in De Pastorie, er wordt stage gelopen bij de kinderwoorddienst en crèche, er wordt inpakhulp geboden bij de Voedselbank, huiswerk gemaakt, quizjes en spelletjes gedaan, naar voorlichting over diaconie geluisterd, talenten worden ingezet. En dat alles om het gevoel van verbondenheid met jezelf, de medemens, de natuur, de wereld en de kerk te verdiepen.

Benieuwd welke kanjers zich hiermee bezig houden? Achterin de Martinuskerk staat een fotozuil met de kinderen van de Eerste Heilige Communie en het Vormselproject erop. En wilt u hen in het echt de kracht van de Heilige Geest zien ontvangen, dan bent u allen van harte welkom tijdens de Vormselviering op zondag 14 april om 11.00 uur in de Martinuskerk.

Op donderdagavond 11 april om 18.45 uur is er een “Avond van Barmhartigheid” (de viering van vergeving) die u ook bij kunt wonen.

We hopen u te mogen verwelkomen!