Het Netwerk Katholieke Vrouwen heeft opnieuw een raadpleging georganiseerd in het kader van het Synodaal Proces. Deze keer staat de positie van vrouwen in de kerk op de agenda. Dit is namelijk één van de centrale thema’s in het slotdocument “Een synodale kerk op zending” van de wereldwijde synode bijeenkomst in oktober vorig jaar.

Op de agenda staan vragen als: ‘Wat is jouw roeping in de kerk? Hoe krijgen vrouwen meer verantwoordelijkheid in de leiding van de kerk? Wat betekent een veilige kerk voor jou?

We willen deze vragen bespreken in onze parochies met allen die graag willen meepraten en luisteren naar wat er leeft. We zullen van onze bevindingen verslag uitbrengen bij het Netwerk Katholieke Vrouwen, die dit weer zullen bundelen en doorsturen naar de Synode.

Kom je ook? Je bent welkom op:
Zaterdag 17 februari om 14.00 uur in De Sleutel in Soest. (Steenhoffstraat 41)
Maandag 19 februari om 20.00 uur in de Pastorie in Hoogland (Kerklaan 22)
In verband met de catering gaarne even opgeven bij Sarot@marthamaria.nl