Begin deze maand is de Nederlandse vertaling van de Continentale fase van het Synodaal gesprek gereed gekomen. In dit document van 44 pagina’s kan je lezen wat er wereldwijd zoal ingebracht is aan waarnemingen in het kader van het Synodaal proces. De titel van het document is hoopgevend: Vergroot de ruimte van uw tent. Dit zinnetje komt uit de profeet Jesaja, de profeet die we deze Advent zo vaak lezen en die ons steeds weer voorhoudt dat we mogen hopen op God. Zo zorgvuldig als maar mogelijk is, is geprobeerd om de wereldwijde reacties die er kwamen op de vraag: Hoe kunnen wij als kerk het volgende millennium in? in dit document te verwerken. Nu komen we bij de volgende fase: Wat betekent dat voor de kerk in Europa? Daartoe zijn drie vragen opgesteld.

In de geest van de synodale weg en zoekend naar de leiding van de heilige Geest ligt het voor de hand deze vragen gezamenlijk te bespreken. Enkele mensen hebben zich al opgegeven omdat zij dit graag zouden doen. Er is wel een klein probleempje, de vragen dienen voor 28 december beantwoord te worden. Dat is niet eenvoudig in de Kerstdrukte. Maar wie weet? Wil je ook meepraten en denken over de antwoorden, geef je dan z.s.m. op bij Wies Sarot, dan proberen we met een datumprikker voor 28 december een keer bij elkaar te komen. (sarot@marthamaria.nl)

De vragen kun je hier bekijken.