Sinds 23 februari is de knop Heilig Kruis bovenaan de homepage voorzien van nieuwe inhoud. Voorlopig blijft het een gedenkplek voor de desbetreffende geloofsgemeenschap. Uiteraard was de knop “vieringen” niet meer van toepassing nu het gebouw aan de eredienst is onttrokken. Ook de pagina “Kruisspinsels” is verdwenen.

Nieuws dat de H. Kruisgeloofsgemeenschap aangaat wordt gewoon als bericht geplaatst, net als mogelijk nieuw te publiceren Kruisspinsels. Achter de drie knoppen vindt u een overzicht van de geschiedenis van kerkgebouw en geloofsgemeenschap met o.a. beelden van het afscheid.