Op zondag 26 juli j.l. werd tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de Heilig Kruiskerk het 65-jarig priesterjubileum van pastor Jan de Froe gevierd. Een mis met drie heren: pastoor Skiba, diaken Sieraal en de jubilaris pastor Jan de Froe.

Jan is een echte Amersfoorter, geboren in de Muurhuizen. Hij werd op 24 juli 1955 door toen nog coadjutor (hulpbisschop) Alfrink tot priester gewijd. Na zijn wijding was hij in vele parochies van het Aartsbisdom actief. Na zijn emeritaat assisteerde hij in parochies in Amersfoort en omgeving. En ging elke eerste vrijdag van de maand voor in de seniorenviering in de St. Martinus in Hoogland en twee keer per week bij de Zusters Onze Lieve Vrouw ter Eem aan de Zuidsingel.
Als werker in de wijngaard van de Heer heeft De Froe de vele veranderingen binnen de RK kerk meegemaakt. Op de vraag hoe hij op die veranderingen terugkijkt luidt het antwoord: ‘Sommige veranderingen zijn gelukt, sommige wat minder’. Dankbaar kijkt hij terug naar grote gezinsvieringen met Pasen en Kerst. En dat geldt ook voor de oecumenische vieringen.
Goede herinneringen hebben Jan, en ook zijn zuster Tiny, aan de jeugdkampen in Brabant met welpen en verkenners, kabouters en gidsen en ook misdienaars, waar Jan als aalmoezenier bij betrokken was.
Jans vader, De Froe senior, was een echte Mariavereerder. Ook in het leven van Jan de Froe speelt Maria een voorname rol. Van huis uit waren Jan en Tiny gewend om naar Lourdes te gaan. Samen hebben zij vele bedevaarten naar Lourdes begeleid. Verder was pastor de Froe directeur van de Broederschap van O.L.V. van Kevelaer te Amersfoort e.o. en ’t Gooi dat hij destijds weer nieuw leven heeft ingeblazen. Het was passend om de door hem geschreven Ballade van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort in de viering ten gehore te brengen. Het was prachtig weer. Dus hadden gasten en parochianen volop gelegenheid om pastor De Froe na afloop van de viering te feliciteren.

Onderstaand een aantal foto’s

Ga hier naar het online fotoalbum voor meerdere foto’s van deze mooie dag