Zondagmiddag 24 april (orthodox Pasen) waren Oekraïense vluchtelingen in de Franciscus Xaveriuskerk (SFX) te gast. De meesten waren afkomstig uit de opvanglocaties Zonnehof en Plotterweg. In een gezamenlijke gebedsbijeenkomst in de St Joriskerk baden we om vrede. Na afloop liepen we met zijn allen naar de SFX op ‘t Zand. Gelukkig was het stralend weer en konden we in een ontspannen sfeer in de pastorietuin en de Frans- en Hildehof elkaar ontmoeten. Dat was soms lastig vanwege de taal, maar er waren tolken die hielpen; en ook speciale vertaal-apps bewezen hun nuttigheid. Kinderen speelden op het gras. Een grote groep SFX-vrijwilligers hielp mee met de ontvangst en met het schenken van thee en sappen. Op deze middag zijn eerste contacten gelegd, en worden hopelijk die vervolgd.