Op Palmzondag (28 maart) is de nieuwe site van katholiekamersfoort.nl “live” gegaan. De oude site werd rond Pasen 2015 in gebruik genomen en was aan vernieuwing toe. Eric van den Berg en zijn medewerkers van ISImedia hebben de website gebouwd.

Zij zijn daarbij vanuit de parochie ondersteund door Richard van Berkel, bestuurslid PR en redacteuren Tom Dirks en Martin Lorijn. Ook de correspondenten vanuit de diverse geloofsgemeenschappen hebben hun bijdrage geleverd.

Belangrijkste verschil met de oude site is, dat de toegang tot het gedeelte van de diverse geloofsgemeenschappen directer is geworden en de leesbaarheid van de berichten is verbeterd. De site is overigens niet nog niet helemaal “af”. De geloofsgemeenschappen zijn zelf verantwoordelijk voor de vulling van hun eigen deel en de ene geloofsgemeenschap is daarin iets verder dan de andere. De komende tijd zal de site steeds iets completer worden.

We vragen begrip voor de “kinderziektes” die het lanceren van de nieuwe site soms met zich meebrengt en dat u de site met nog meer plezier zult raadplegen dan in het verleden.