Gregoriaanse kring Veluwe – Rijn
Een Gregoriaanse Kring is een groep liefhebbers van het Gregoriaans waarbij iedereen van harte welkom is. Eenmaal per maand komt men samen om zich te verdiepen in het Gregoriaanse repertoire, behorend bij de betreffende periode van het kerkelijk jaar. Er is geen ander doel dan de vreugde van het zingen zelf: geen uitvoeringen en geen verplichtingen. Na de start in 2016 van de Gregoriaanse kringen zijn er op dit moment meer dan tien verspreid over het hele land, ze vallen onder de auspiciën van de Amici Cantus Gregoriani

De Gregoriaanse kring Veluwe-Rijn is de meest recente nieuwe kring. Iedereen die interesse heeft in het Gregoriaans is welkom op een laatste zaterdagochtend van de maand in de Antoniuskerk te Ede te beginnen op zaterdag 28 oktober. Per seizoen gaan we uit van acht zaterdagochtenden, voor 2023 – 2024 is dat: 28 oktober, 25 november, 27 januari, 24 februari, 30 maart, 20 april (i.p.v. van 27 april), 25 mei en 29 juni van 10.00 – 12.30 uur. Gregoriaanse kring Veluwe – Rijn staat onder leiding van Ronald de Haan.
Adres van de locatie is: Antoniuskerk, Stationsweg 112, 6711 PZ Ede. Bij de kerk is ruime parkeergelegenheid, het gebouw bevindt zich op een steenworp afstand van station Ede – Wageningen.

De kosten zijn € 12,50 per keer. De gezangen krijgt u ruim van tevoren per mail gestuurd.
Nadere informatie en aanmelding: rjadehaan@hetnet.nl , tel: 06-30254852
Verdere informatie over de Gregoriaanse kringen vindt u op de volgende website:
https://www.gregoriaans-platform.nl/gregoriaanse-kringen/

Diverse cursussen voor huidige en a.s. kerkmusici:
– de cursus Cantor I. Deze cursus zal worden gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn (Stationsstraat) op zaterdag 4, 11, 18 en 25 november 2023 van 10u-13u. In deze cursus komen onder andere aan de orde: de rol binnen liturgie, liturgische achtergrond, werken met een muziekinstallatie, verbanden tussen tekst en melodie, en elementen van stemvorming.
De kosten bedragen € 125,-.
– Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de cantor centraal. Tijdens deze studiedag worden cantors, dirigenten, organisten en overige zangers samengebracht, om toe te werken naar een wisselwerking én samenwerking. Een cantor heeft in het werkveld vaak te maken met een organist, en/of een dirigent waar praktische afstemming mee moet zijn, en omgekeerd. Deze, en andere onderwerpen die hierbij komen kijken, zoals het liturgische aspect binnen vieringen, worden aan de orde gesteld. De dag wordt geleid door de musici Marcus de Haard en Ronald de Haan, en rector Kuipers.
De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn (Stationsstraat) en begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Naar schatting zal deze duren tot 15.00 uur. De kosten bedragen € 15,- per persoon (inclusief materiaal).
– Dit najaar start ook de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2023 -2024) op verschillende locaties binnen bisdom Utrecht. De cursus bestaat uit 15 zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur, met een frequentie van ongeveer 1x per twee weken. Cursusleider is Ronald de Haan. De start van de nieuwe cursus staat gepland op zaterdag 18 november 2023 en zal doorlopen t/m juni 2024. De cursus is bedoeld voor aankomende en huidige koordirigenten die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slagtechnische vaardigheden, zowel het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan op verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.
Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op de locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus wordt ernaar gestreefd 4x een koorpracticum te laten plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die al een koor leiden worden hogere eisen gesteld dan aan cursisten die een rol als 2e dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en rapportage. De kosten bedragen € 525,-
Ben je al als dirigent actief, maar heb je het idee dat je wel eens vastloopt op sommige onderdelen, dan is deze cursus zeker aan te raden. Wanneer je al een rol als 2e dirigent vervult en graag wat meer bagage willen hebben, meld je dan eveneens aan.

Voor de studiedag en de cursussen kun je je aanmelden via sintcaecilia@aartsbisdom.nl