Onze parochie telt op dit moment maar liefst 19 koren. Het aantal vieringen in onze parochie zal in de toekomst verder afnemen en dat betekent dat we na moeten denken over de koorbezetting.

Daarnaast zien we in nagenoeg alle koren het aantal zangers al enkele jaren afnemen en de gemiddelde leeftijd juist toenemen. Alle reden kortom om structureel na te denken over de toekomst van onze koren.

Uitgangspunten zijn:
• Iedereen die wil, kan zingen in een OLVvA-koor
• Er is een variëteit aan muziekstijlen

De OLVvA-werkgroep Koren hield half oktober een eerste bijeenkomst over dit onderwerp. Verheugend dat nagenoeg alle koren vertegenwoordigd waren. Na de introductie volgden o.a. een inleiding over het korenbeleid in andere parochies en een visie van het Pastorale Team op koren. Aan de hand van drie vragen hebben we verder gediscussieerd. De werkgroep was blij te constateren dat eigenlijk iedereen een realistische kijk heeft op de huidige situatie. Veel goede en bruikbare reacties zijn dan ook gedeeld.

Op grond van ‘de oogst’ bereidt de werkgroep enkele voorstellen voor die, om de volgende stap te kunnen maken, in een nieuwe bijeenkomst met dezelfde groep besproken worden.
Deze nieuwe bijeenkomst is de tweede in de drie- of viertrapsraket die leidt tot een nieuw korenbeleid.

Ad Bresser, Manon Fretz, Ronald de Haan, Martin Lorijn, Marian Overmaat
Werkgroep Koren