Zaterdag 6 november jl. heeft Marian Overmaat succesvol haar Kerkmusicus III examen afgelegd. In onze parochie kennen wij haar als dirigent van Dameskoor Henricus, Together en het nieuwe
parochiële uitvaartkoor.

De afgelopen jaren heeft zij de KM III cursus gevolgd van de NSGV Utrecht, nu Kerkelijke instelling St.Caecilia aartsbisdom. Het examen vond plaats in de Joh. de Doperkerk in Wageningen met als koor Laudate Dominum van de Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle onderdelen van het examen: inzingen, werk instuderen, psalmodie, werk uitvoeren, liturgie en solfège werden voldoende tot goed beoordeeld.

De examencommissie bestond uit kerkelijk gedelegeerde pastoor Victor Bulthuis, Marcus de Haard, Simon de Jong en docent Ronald de Haan. We feliciteren Marian met het behaalde resultaat en de nieuwe opgedane inspiratie binnen liturgie en kerkmuziek.