De jaarlijkse Lintjesregen is niet ongemerkt aan onze parochie voorbijgegaan. Burgemeester Bolsius kon dinsdag 23 Amersfoorters een Koninklijke onderscheiding opspelden voor hun bijzondere verdiensten. Vier parochianen zijn daarbij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Marjet de Jong (foto 1, links naast de burgemeester) is onderscheiden voor haar bijdrage aan de levensbeschouwelijke publicaties in ons land en de ontwikkeling van catechetische projecten als Geloven Thuis en Het Licht op ons Pad. In de voormalige Heilige Geest Parochie en de gefuseerde parochie was en is Marjet jarenlang actief. Ook is ze sinds 2009 redactielid van ons parochieblad Mirakel en betrokken bij de Kerstlichtjestocht van 2018 tot 2020.

Helen Murphy-Mc Donnell (foto 1, tweede van links middelste rij) is jarenlang muzikaal actief geweest in de Heilige Geestparochie en onze fusieparochie. Ze verzorgde zestien jaar de kinderwoorddienst en was betrokken bij verschillende activiteiten rond de kerk. Sinds 2014 is ze vrijwilliger voor de ‘Zondags Geest’ van de Wijkherberg Heilige Geest voor mensen die anders alleen en soms eenzaam zijn.

Hans Ossendrijver (foto 2, rechts naast de burgemeester) is sinds zijn jeugd actief voor het maatschappelijk, sociaal en cultureel leven in Hooglanderveen. Van muziekvereniging Animato tot de Belangenvereniging Hooglanderveen. Voor de Sint Josephkerk is hij sinds 2006 penningmeester en lid van de commissie voor het technisch beheer en onderhoud van de gebouwen. Ook heeft hij al jarenlang vele noten op zijn zang, eerst bij het Jongerenkoor Hooglanderveen, nu nog bij het Gemengd Koor.

Giny Wierenga (foto 2, derde van links voorste rij) heeft binnen de St. Henricusparochie verschillende functies bekleed. En nog steeds weet zij de mensen in het Soesterkwartier goed bij elkaar te houden, via de koffiegroep en de bijbelgroep. Voor de St. Franciscus Xaveriuskerk, in Huize Puntenburg en in Verzorgingshuis De Koperhorst is zij sinds 2015 voorganger in vieringen en uitvaarten. Sinds 2011 coördineert ze het hulpproject Heb je even voor mij, opgericht met het Leger des Heils en diverse kerken.