Op woensdag 8 december 2021 ontving Jos Smeels, voorzitter SchuldHulpMaatje Amersfoort, de Lenaert Nicasiusspeld van de stad Amersfoort uit handen van burgemeester Lucas Bolsius. Hij ontving de gemeentelijke onderscheiding voor zijn grote inzet voor SchuldHulpMaatje en (kerkelijke) activiteiten tijdens zijn afscheid van SchulpHulpMaatje in de Fonteinkerk.

Voorzitter SchuldHulpMaatje
Jos Smeels beëindigt na tien jaar zijn werkzaamheden voor SchuldHulpMaatje Amersfoort. Met grote betrokkenheid en inzet leidde hij de organisatie, waarin goed opgeleide ‘maatjes’ hulp bieden aan mensen met financiële problemen of die daarin dreigen te raken. Met persoonlijk en deskundig advies worden zij bijgestaan om hun financiële situatie weer op orde te krijgen.

Burgemeester Lucas Bolsius: “Jos Smeels is een actieve en daadkrachtige voorzitter. Door zijn vele contacten heeft hij SchuldhulpMaatje Amersfoort duidelijk op de kaart gezet. Hij weet mensen te verbinden wat cruciaal is in organisaties en kerken die draaien op vrijwilligers”.

Andere (kerkelijke) activiteiten
In 2005 trad Jos Smeels aan als voorzitter van het R.K. Parochieel Armbestuur. Na vijf jaar fuseerden de zeven Amersfoortse R.K. parochies tot de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. In deze fusie speelde hij een centrale rol. Aansluitend werd hij tot 2018 voorzitter van de Parochiële Caritas Instelling (PCI).

Hij is drie jaar voorzitter van de ‘Zandraad’, de locatieraad van de St. Franciscus Xaveriuskerk en lid van de taakgroep Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken Amersfoort. Daarnaast was hij enkele jaren voorzitter bij Ontmoetingscentrum De Herberg in Nieuwland.