In 2013 werd de Werkgroep Koren opgericht. De betrokkenheid bij en bezorgdheid over de koren van de parochie, specifiek van de koren die hun eigen kerklocatie zouden gaan verliezen was de directe aanleiding. Het primaire doel van de werkgroep werd al snel het opstellen van een breed korenbeleid aansluitend bij het OLVvA beleidsplan ‘Op weg naar 2020’.

In de afgelopen 10 jaar heeft de werkgroep behoorlijk aan de weg getimmerd. Over wat concreet bereikt is leest u meer op de pagina “Koren”. U vindt die pagina bij “Over ons”.

In 2022 heeft het Parochiebestuur het door de werkgroep Koren opgestelde kader voor het OLVvA-korenbeleid goedgekeurd. De werkgroep heeft gemeend nu een punt te moeten zetten achter haar activiteiten. De meeste activiteiten (waaronder centrale korenroostering) worden in een andere context voortgezet. Ook daarover kunt u meer lezen.

De werkgroep bedankt alle koren voor hun bijdrage. De werkgroep heeft de vermelde resultaten alleen kunnen bereiken dankzij de samenwerking met en de open houding van de koren en hoopt van harte dat de koren verder gaan op de ingeslagen weg, elkaar ook in de toekomst zullen blijven opzoeken, samenwerking zullen zoeken waar dat nodig of wellicht onvermijdelijk is. Alles om, ook voor de toekomst, binnen onze parochie koren te hebben van diverse koorstijlen die muzikale kwaliteit kunnen blijven bieden in vieringen.