Simone Weil (1909-1943) was niet alleen filosoof, maar ook spiritueel denker en politiek activist.
Ze was docent maar schreef ook over arbeid en de zorg voor de ziel, had mystieke ervaringen en formuleerde een eigen visie op God.
Ze voelde zich christen maar wilde niet toetreden tot de kerk.
Een terugkerend begrip in haar werk is aandacht. Het vraagt stil worden, denken opschorten, wachten, je open stellen en over je laten komen.
Aandacht brengt licht in de ziel, is een aanzet tot gebed. Weil’s ideeën over aandacht zijn uiterst actueel in ons digitale tijdperk waarin we voortdurend worden opgeëist door de media.

Weil’s radicale solidariteit met onderdrukten, ongelukkigen en armen liet ze zien in haar manier van leven. Ze werkte aan de lopende band in een fabriek, vocht mee in de Spaanse burgeroorlog, weigerde als docent een salaris hoger dan een bijstandsuitkering. Ze vluchtte voor de nazi’s (van huis uit was ze joods), maar wilde vanuit Engeland weer terug naar Frankrijk om mee te doen in het Franse verzet. Pas na haar vroege dood in 1943 werd ze echt bekend.

Over de inleider: Govert-Jan Bach is theoloog, pastoraal psycholoog, psychotherapeut. Werkte in het justitiepastoraat en de GGZ. Werd na zijn pensionering programmamaker bij de Concertzender. Schreef meerdere boeken over zijn naamgenoot Bach. Past aandacht toe in zijn leven en werk, is gecertificeerd mindfullnesstrainer.

Dag/tijd: zaterdag 30 september 10.30 – 12.30 uur
Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31
Aanmelding/informatie: secretariaatscc@gmail.com
Bijdrage 5 euro