Tijdens het Open Monumenten Weekend op 9 en 10 september zal de Petrus en Pauluskerk in Soest volhangen met hongerdoeken. Veel van deze hongerdoeken zijn uitgeleend door de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Ze zijn gebruikt in vieringen in de Veertigdagentijd en voor catechetische activiteiten. Voor parochianen in Amersfoort zal het een feest van herkenning zijn om deze hongerdoeken weer een keer in volle glorie te zien hangen. Een toelichting bij de hongerdoeken is uiteraard aanwezig.
Op zondag 10 september zal er bovendien een lezing worden verzorgd over de historie en de betekenis van hongerdoeken door Marijke Egelie-Smulders.

Het programma voor het Open Monumentenweekend ziet er als volgt uit.
Zaterdag 9 september 14.00-17.00 uur.
Kerk open voor bezoekers. Expositie van hongerdoeken en van voorwerpen rond het doopsel. Gelegenheid om een kopje thee of koffie te drinken.
Zondag 10 september 12.30-16.00 uur.
Kerk open voor bezoekers. Expositie van hongerdoeken en van voorwerpen rond het doopsel. Gelegenheid om een kopje thee of koffie te drinken.
13.30-16.00 uur Kinderprogramma in de dagkapel
13.30 uur live muziek door Sylvia Schijve en Helma van der Heijden
14.00 uur lezing door Marijke Egelie-Smulders over hongerdoeken
14.45 uur live muziek door Sylvia Schijve en Helma van der Heijden
15.15 uur lezing door pastor Wies Sarot over kerkelijke rituelen rond de doop
16.00 uur afsluiting van het programma