Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 11 april 2022
19:00 - 20:00

Categorieën Geen Categorieën


Jezus en Jeruzalem – een serie onlinebijeenkomsten voor de veertigdagentijd.

De tempel in Jeruzalem werd twee keer verwoest, de eerste was in 538 voor Christus, de tweede in 70 na Christus door de troepen van Titus. Ze is nooit meer opnieuw opgebouwd. Daarna volgde de scheiding tussen jodendom en christendom. Lucas en Johannes vertellen uitgebreid over de verwoesting van de tempel in de profetieën van Jezus. Jezus huilt om Jeruzalem. Daar vindt de harde confrontatie plaats tussen de Joodse leiders en Jezus. Waar gingen de discussies om, wie had het recht of het gezag om de Thora te interpreteren, was Jezus de Messias, en wat wil dat het zeggen dat de doden zullen opstaan? Jeruzalem is het strijdtoneel, en Jeruzalem is ook de droom van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, stad van vrede.
We lezen minder bekende teksten uit Lucas, Johannes en het boek Openbaringen – schurende teksten die niet direct in te passen zijn, of ons gerust stellen. Met als doel om in deze veertigdagentijd meer zicht te krijgen op de vraag waar de strijd om ging tussen Jezus en de Joodse leiders.

Zes bijeenkomsten op de maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur, online. Met bijdragen van onder meer pastor Wies Sarot, Ds Alke Liebich Johanneskerk, dr. Wim Weren nieuwtestamenticus.

Begeleiding en info : Cor Arends , arendscor@freedom.nl

Opgave voor 1 maart bij secretariaatsfx@gmail.com