Met enige aarzeling kwamen er drie handen de lucht in op die zonnige zaterdagmiddag in juni waarop het bestuur van OLVA in de persoon van Ad Bresser met hulp van Marian Overmaat hun idee een OLVA-koor te starten uiteengezet hadden

De opkomst van gegadigden om met dit koor te gaan zingen was alleszins de moeite waard; hun vragen over het hoe en wat van dit beoogde koor waren waardevol. Een mooie basis voor drie dames uit het gezelschap een en ander te gaan organiseren; een uitdaging omdat de zomervakantie voor de deur stond. Inmiddels zijn er voldoende stappen gemaakt zodat er gestart kan worden op 15 september a.s. Drie koordirigenten en een begeleider reageerden enthousiast (en snel) op de oproep van het trekkersteam. De Martinuskerk wil het nieuwe koor graag ontvangen op woensdagmorgen om 10.00 uur voor de wekelijkse repetities en last but not least is er een mooie verzameling aan bladmuziek aanwezig in een grote kast in de Martinuskerk als basis voor het OLVA-uitvaartkoor (en wellicht zo nu en dan OLVA-trouwkoor). Wie uiteindelijk het koor zal gaan leiden is naar verwachting begin oktober duidelijk. Aan de koorleden is gevraagd naar een naam voor het nieuwe koor; liefst 31 namen werden geopperd. Na een aantal weken wordt er een naam gekozen.

Natuurlijk is er nog plaats in het koor. Aanmelden kan bij monique.derks@ziggo.nl. Vragen over het koor in oprichting kunt u ook aan haar stellen. Enthousiaste zangers (m/v) zullen de basis vormen voor een goed koor dat afscheid en trouwen muzikaal kan omlijsten.

Bernadette Heesbeen