Op 29 april verzamelden zich zo’n kleine 300 aanwezigen voor een zangmiddag met liederen op teksten van Huub Oosterhuis, de dichter en theoloog die de Rooms Katholieke spiritualiteit van de twintigste eeuw enorm beïnvloedde.

Zoals bekend stierf Huub Pasen, 9 april 2023.

Onder leiding van Gert Bremer en begeleiding van Martin Lorijn op orgel en vleugel zongen alle aanwezigen als één vierstemmig koor liederen uit zijn omvangrijke repertoire. Het werd een middag om niet te vergeten. Een waardig eerbetoon aan de dichter. Volgens velen smaakte het naar meer.

Die mij droeg op adelaarsvleugels
die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel mij ondervangen
met uw wieken
en weer opgegooid
totdat ik kon vliegen op eigen kracht.
Huub Oosterhuis naar Deut. 32,11.

NB De streaming van dit evenement is nog na te kijken klik hier