Een serie online bijeenkomsten over teksten van Marcus, Paulus, Lucas en Johannes.

We kunnen Jezus leren kennen uit de evangelieverhalen. Er zijn er vele, met verschillende kleuren, van heel concreet verhalend tot diep spiritueel en hartstochtelijk. We lezen enkele er van in de maanden oktober tot januari: Marcus, Lucas en Paulus (zij horen bij elkaar), en Johannes.

Vier kleuren op het brede palet. Zo krijgen we meer inzicht in de historische Jezus, zijn Joodse wortels en de fascinatie die van Hem uitging in de eerste eeuw. Maar ook oog voor de verscheidenheid die er in de eerste eeuwen was om die ervaringen te verwoorden.

De bijeenkomsten zijn steeds dezelfde van opzet: een korte toelichting op de tekst, we lezen deze hardop, en dan spreken we er een half uurtje over. Twaalf verschillende mensen uit de SFX en daarbuiten zullen de bijbelteksten inleiden: Dries van den Akker S.J. (Marcus-kenner), ds. Rolinka Klein Kranenburg (PKN Veenkerk), Mauricio Meneses, Bart Verreijt.

We komen online bij elkaar, en na opgave ontvangt u een link om deel te kunnen nemen.

Data: vanaf 25 oktober tot 31 januari, steeds op maandag van 19.00 uur tot 19.45 uur.
Vragen? Mail naar Cor Arends, arends2@xs4all.nl
Aanmelding : secretariaatsfx@gmail.com