Onze parochie moet haar betrokkenheid bij het Oecumenisch centrum Het Brandpunt stoppen. Dit gebeurt op instructie van kardinaal Eijk en het bisdom Utrecht.

Onze parochie moet in de toekomst haar betrokkenheid bij de Oecumene op een andere manier vormgeven dan door het leveren van menskracht en financiële middelen aan Het Brandpunt, zoals nu gebeurt. Belangrijkste reden hiervoor is de uiterst beperkte capaciteit van het pastoraal team dat wij delen met de parochie Martha & Maria in Soest/Baarn en de wens van de kardinaal om pastoraal werkenden en pastores zoveel mogelijk te laten voorgaan in eucharistische vieringen. Ook de financiële uitdagingen van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort spelen een rol. Onze parochie draagt voor een derde bij aan de operationele kosten en het gebouwonderhoud van Het Brandpunt. Het Brandpunt-gebouw legt al met al een zo een groot beslag op de personele en financiële capaciteiten van de parochie dat er niet langer ruimte is voor de bestaande deelname in het Oecumenisch centrum in Amersfoort-Noord.

Zorgvuldige ontvlechting

Het pastoraal team en het bestuur van de parochie betreuren dit, maar begrijpen de beslissing van de kardinaal en zullen constructief de nieuwe situatie oppakken, onder andere in overleg met de partners in Het Brandpunt. De Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt zal een ontmoetings- en vierplek in Amersfoort-Noord en omgeving blijven voor een diversiteit van christenen en in spiritualiteit geïnteresseerden. Zij het voortaan onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeenschap van Hoogland/Amersfoort-Noord.
De komende periode vindt overleg plaats over de bestuurlijke, pastorale en financiële afwikkeling om tot een zo zorgvuldig mogelijke ontvlechting te komen. In goed overleg zal een overgangstermijn worden vastgesteld. Er is een begeleidingsgroep samengesteld, bestaande uit rooms-katholieke en protestante vertegenwoordigers van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Hoogland/Amersfoort-Noord en Het Brandpunt.

Lees hier de toespraak die zondagochtend is uitgesproken in Het Brandpunt.