28 februari, 2de zondag van de vastentijd, om 9.00 uur een Heilige Mis in de Heilig Kruiskerk

Op de 2de zondag van de vastentijd, 28 februari, is er om 9 uur een H. Mis in de Heilig Kruiskerk. Gaarne opgaven via: E-mail: wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl . Secretariaat (’t Wandelhuys): (033) 472 14 89 (tussen 9.30 en 12.00 uur op werkdagen). Bij deze viering mogen maximaal 30 parochianen aanwezig zijn. U kunt zich aanmelden tot…

Bericht van het parochiebestuur betreffende het Decreet van Kardinaal Eijk

Geachte parochianen, Met gemengde gevoelens delen wij u mede dat op 14 januari 2021 aartsbisschop W.J. Kardinaal Eijk het Decreet heeft betekend tot onttrekking van de Heilig Kruiskerk aan de goddelijke eredienst per 31 maart 2021. Per die datum verliezen de in de Heilig Kruiskerk achterblijvende altaren, zowel vast als verplaatsbare, hun wijding of zegening.…

Vragen vanuit de Heilig Kruisgemeenschap aan het parochiebestuur

Naar aanleiding van het voorgenomen besluit om het Eucharistische centrum te verplaatsen en de Heilig Kruiskerk op termijn te sluiten leven er binnen onze gemeenschap veel vragen. Daarom heeft het Kruisberaad van de Heilig Kruisgemeenschap op 6 maart 2020 een brief met vragen  aan het parochiebestuur van onze parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort  gestuurd.…