Op Allerzielen zijn er overdag twee vieringen:
Om 15uur gaat diaken Frank Sieraal voor in een viering van Woord en Gebed op de begraafplaats aan de Utrechtseweg. In de koffiekamer tegenover de Torenzaal van de begraafplaats Rusthof is er een gedachtenisviering. Kitty Adrichem, geestelijk verzorger en bestuurslid van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort gaat voor en deze viering begint ook om 15 uur.